Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Spreken/Luisteren 1B - Taalverwerving I

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Spreek- en luistervaardigheid op niveau A2 van het Europees Referentiekader. Dit college is toegankelijk voor de reguliere studenten Nederlandkunde/Dutch Studies en – als er plaats is – uitwisselingsstudenten Neerlandistiek. Overige studenten kunnen eventueel na overleg met de studiecoördinator en de docent worden toegelaten. Neem contact op met de studiecoördinator.

Beschrijving

In de colleges wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid in alledaagse situaties, via het doen van uiteenlopende spreek- en luisteroefeningen. Een belangrijk aspect is het verbeteren van de uitspraak.

Leerdoelen

Na afloop van de colleges kan de student:

 • vlot en adequaat te reageren op een gesprekspartner

 • een gesprek houden over alledaagse onderwerpen

 • een korte monoloog houden over een opgegeven onderwerp

 • de grote lijnen van een algemeen informatief televisieprogramma volgen

 • duidelijk gesproken delen van die programma’s in detail volgen.

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid:

 • luisteren: B1/B2

 • gesproken productie: B1

 • gesproken interactie: B1.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (aanwezigheid verplicht)

Toetsing en weging

Toetsing

Spreken: reageren op uitingen van een spreker; het houden van een monoloog van twee minuten over een opgegeven onderwerp.
Luisteren:

 • intensief: invullen van ontbrekende woorden na het beluisteren van een band;

 • extensief: beantwoorden van vragen over drie videofragmenten.

Weging

Het cijfer is het gemiddelde van de onderdelen Spreken (50%) en Luisteren (50%). Voor beide onderdelen moet een voldoende gehaald worden.

Herkansing

Herkansing voor beide onderdelen is mogelijk in mei of juni, ook als het college in het eerste semester wordt aangeboden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Syllabus Spreken/luisteren en overig materiaal is beschikbaar via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent Mw. M. Arends .
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Reuvensplaats

Opmerkingen

Dit college sluit aan bij Spreken/luisteren 1A – Taalverwerving I (5811VSL1A).