Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Industrial biotechnology

Vak
2012-2013

Dit college zal zich richten op de verschillende productiesystemen, producten en processen op Cell Factory.

Vakbeschrijving