Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld

Vak
2013-2014

Cursusbeschrijving volgt.