Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Medische diagnostiek, preventie en behandeling van kindermishandeling

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Om dit vak te kunnen volgen moet je de introductiecursus Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie met goed gevolg hebben afgerond.

Beschrijving

Deze cursus betreft een verdiepende cursus voor deelnemers aan de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop: een levensloopperspectief. Dit vak kan niet als keuzevak gevolgd worden.

Artsen komen regelmatig in contact met kinderen met klachten die mogelijk veroorzaakt zijn door kindermishandeling of verwaarlozing. Soms zijn hiervoor sterke aanwijzingen aanwezig, maar vaak is slechts een gering of totaal geen vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing aanwezig. Het kind kan bij een arts komen met uiteenlopende klachten van blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, buikpijn, hoofdpijn, intoxicaties, bedplassen, slecht groeien, huiduitslag, afwijkingen aan de genitalia of zelfs een zwangerschap. Specifieke problemen zoals Pediatric Condition Falsification (ook wel bekend als Münchausen syndroom by proxy) vragen veel aandacht. De diagnose van het Shaken Baby syndroom wordt vaak vastgesteld nadat een kind opgenomen wordt met stuipen of in coma. De arts moet alert zijn op vroege signalen dat een kind een risico loopt om slachtoffer te zijn van kindermishandeling, maar moet ouders of anderen niet onterecht beschuldigen van kindermishandeling. Ook wanneer er geen sprake is van kindermishandeling of verwaarlozing moet de arts alert zijn op situaties waar een hogere kans bestaat dat dit kan optreden. Bij kinderen met medische problemen, bij voorbeeld te vroeg geboren baby’s of kinderen met een beperking is het belangrijk dat voldoende steun en hulp geregeld is voor de ouders. Vooral ouders die verslaafd zijn of aan sommige psychiatrische stoornissen lijden, horen extra informatie en aandacht te krijgen, het liefst voordat er sprake is van een zwangerschap.
De arts moet zich aan het beroepsgeheim houden en handelt binnen de mogelijkheden van de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Leerdoelen

 • Vroege signalering van kindermishandeling en/of verwaarlozing( vooral medische aspecten hiervan);

 • Herkennen van risicofactoren en beschermende factoren, draaglast en draagkracht van ouders, vooral vanuit medisch oogpunt;

 • Leren hoe een arts onderzoek doet naar mogelijke kindermishandeling en/of verwaarlozing;

 • Leren hoe de arts handelt bij een vermoeden van kindermishandeling en/of verwaarlozing en omgaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden;

 • Hoe de nodige medische behandeling op gang gebracht wordt;

 • Latere medische effecten van kindermishandeling en/of verwaarlozing.

Rooster

7 avonden met hoorcolleges.

Hoorcolleges semester 1

Hoorcolleges semester 2

Tentamens semester 1

Tentamens semester 2

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

 • Putte, E.M. van der, Lukkassen, IMA, Russel, I.M.B. & Teeuw, A.H. (2013). Medisch handboek kindermishandeling (1e druk) Bohn Stafleu van Loghum.

 • Overige literatuur wordt nog bekend gemaakt via Blackboard

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, het tentamen en de herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.
  Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: Dr. F.J.W. Smiers. Vragen graag per e-mail: bkijkindevegte@fsw.leidenuniv.nl