Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

People and Organizations

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Bij het vak People and Organizations zal aandacht worden besteed aan de relatie tussen de onderneming en haar werknemers; de benadering is voornamelijk vanuit een psychologische invalshoek, waarbij tevens basisconcepten uit de psychologie aan de orde worden gesteld. Het vak bestaat ondermeer uit volgende onderwerpen:
• Inleiding in Human Resource Management en Organizational Behavior
• Het Individu binnen de Organisatie
• Persoonlijkheidsleer
• Perceptie en Attributie
• Motivatie

In de werkcolleges worden (korte) trainingen geboden die in het bedrijfsleven frequent binnen het vakgebied worden aangeboden:
• Onderhandelen
• Conflicthantering
• Motiveren
• Leadership

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: Een eerste introductie te bieden in het vakgebied People and Organizations, bestaande uit Human Resource Management en Organizational Behavior. Daarnaast wordt achtergrond geboden in grondbeginselen van de psychologie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
• Inzicht in het vakgebied People and Organizations
• Inzicht in belangrijkste principes die binnen het vakgebied gehanteerd worden
• Inzicht in elementaire grondbeginselen van de psychologie
• Elementaire vaardigheden in vergadertechnieken, conflicthantering, onderhandelen en motiveren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Drs. M.A. Mennes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen

Werkgroepen

 • Aantal a 2 uur: 5

 • Namen docenten: Drs. M.A. Mennes

Andere onderwijsvorm(en)
geen

Toetsing

Toetsvorm(en)

 1. Opdrachten (20% eindcijfer) in combinatie met MC-Tentamen (80% eindcijfer)
  Inleverprocedures
  Opdrachten worden in hardcopy tijdens de hoorcolleges ingeleverd. Nadere informatie wordt tijdens de hoorcolleges geboden.

Examenstof

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
John W. Slocum 13de druk, Don Hellriegel: Principles of Organizational Behavior, ISBN 978-0-538-74334-1, de verplichte tentamen literatuur: Hoofdstukken 3 t/m 12
Werkboek:

Reader:

Aanbevolen studiemateriaal

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs M.A. Mennes

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: via secretariaat Bedrijfseconomie

 • Telefoon: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B2.15

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 5277851

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.